Posts Tagged “sisekujundaja”

Sisekujundaja kodu

by Reet Helisabeth on December 15, 2010

Kas olete varem mõelnud, milline võiks välja näha ühe sisekujundaja kodu? Eks Eesti väljaannetes on seda varem kajastatud, ent peame nentima, et meil kodumaal jäävad tihti ka sisekujundajate võimalused veidi piiratuks ja seda, mida kohe näete, kohtame ikka haruharva. Kahjuks… (…)

Read the rest of this entry »peternak hebat